COACHING

 

INLEIDING


Veel mannen vertrouwen vaak eerder op logische en analytische communicatie dan op contextueel- emotiegedreven communicatie. Iets wat voor veel vrouwen meer gewoon is. Net als vrouwen blijken mannen echter evenveel in staat te zijn om emotioneel en irrationeel te handelen. Echter vaker verhuld en groepsgedreven dan individueel en gericht op het versterken van emotionele partnerrelaties.

We hebben daardoor ontdekt dat veel mannen vaak in hun eentje worstelen met;

 • Onverwerkte (uitgestelde) emoties en gevoelens, 
 • overtuigingen en aannames gebaseerd op overleving, 
 • (niet geuite) ervaringen van pijn door (onbegrijpelijk) lijden en isolatie. 


 • We houden daarom vaak veel te veel dingen voor onszelf en schamen ons vaak om onze diepste angsten en gevoelens te delen.
 • Er is vaak een groot gebrek aan vertrouwen in andere mannen, maar ook vrouwen, en niet uitzonderlijk, in het leven zelf.


En toch verlangen we allemaal naar duurzame vriendschappen; veiligheid, vertrouwen en verbinding met andere mannen en zoeken, of wantrouwen, we broederschappen waar andere mannen van op aan kunnen.

WAAROM MAN@WORK COACHING

 • Omdat mangericht werken anders is dan gewoonlijk.
 • Er veel vrouwen zijn waar mannen naar toe willen, vandaar ook de overdaad aan vrouwelijke coaches die mannen onder hun hoede nemen, maar niet per definitie mannelijkere mannen opleveren.
 • Omdat wij als mannen om mannen geven en de sociaal psychologische betekenisloosheid van de man in de moderne samenleving, en in relaties, ter discussie stellen.
 • Wij geloven dat gezonde mannen een cruciale rol spelen in gezinnen en samenlevingen en dat dat uiteindelijk voor iedereen een positieve uitwerking heeft. Niet in de laatste plaats voor jongens die hun weg in deze wereld nog moeten vinden.

 
WIE

Per regio zijn een aantal mannelijke coaches beschikbaar en we werken aan steeds meer mannen die mannen willen coachen op manvraagstukken. Wat hebben ze gemeen? Ze hebben allemaal een systemische achtergrond en zijn niet bang om de confrontatie aan te gaan zonder de kwetsbaarheid te (h)erkennen.


Locaties

 • Amsterdam e.o.
 • Den Haag e.o.
 • Utrecht e.o.
 • Eindhoven e.o.

 

Contact

 • contact@alfa-omnia.com
 • +31 (0)6  1965 8763

men in black

Het 1e weekend van MAN staat in het teken van de donkere nacht van de ziel. Dan kijken we onze schaduwzijden en de donkerte van onze zielen aan.

blijven staan

Zijn we in staat als het erop aankomt om te blijven staan? Weten we wanneer een ander donkere en geschade deel onze redelijkheid overneemt en ongecontroleerd onszelf en anderen schade toebrengt? Waar zit gestapeld verdriet of onverwerkte rouw?

man in black

De donker nacht van de ziel.