Coaching

"Je moet het wel zelf doen, 
maar niet alleen."

Wat

Veel mannen vertrouwen vaak eerder op logische en analytische communicatie dan op contextueel- emotie gedreven communicatie. Iets wat voor veel vrouwen meer gewoon is. Net als vrouwen blijken mannen echter evenveel in staat te zijn om emotioneel en irrationeel te handelen. Echter vaker verhuld en groep gedreven dan individueel en gericht op het versterken van emotionele partnerrelaties.

We hebben daardoor ontdekt dat veel mannen vaak in hun eentje worstelen met:
- Onverwerkte (uitgestelde) emoties en gevoelens
- Overtuigingen en aannames gebaseerd op overleving
- Ervaringen van pijn door (onbegrijpelijk) lijden en isolatie. 
- Schaamte om onze diepste angsten en gevoelens te delen
- Groot gebrek aan vertrouwen in andere mannen en vrouwen. En, niet uitzonderlijk, in het leven zelf. 

En toch verlangen we allemaal naar duurzame vriendschappen; veiligheid, vertrouwen en verbinding met andere mannen en zoeken, of wantrouwen, we broederschappen waar andere mannen van op aan kunnen.

Waarom


- Omdat mangericht werken anders is dan gewoonlijk. 
- Omdat er veel vrouwen zijn waar mannen naar toe willen, vandaar ook de overdaad aan vrouwelijke coaches die mannen onder hun hoede nemen, maar niet per definitie mannelijkere mannen opleveren. 
- Omdat wij als mannen om mannen geven en de sociaal psychologische betekenisloosheid van de man in de moderne samenleving, en in relaties, ter discussie stellen.
- Wij geloven dat gezonde mannen een cruciale rol spelen in gezinnen en samenlevingen en dat dat uiteindelijk voor iedereen een positieve uitwerking heeft. Niet in de laatste plaats voor jongens die hun weg in deze wereld nog moeten vinden.

Wie


Per regio zijn een aantal mannelijke coaches beschikbaar en we werken aan steeds meer mannen die mannen willen coachen op manvraagstukken. Wat hebben ze gemeen? Ze hebben allemaal een systemische achtergrond en zijn niet bang om de confrontatie aan te gaan zonder de kwetsbaarheid te (h)erkennen.

Coaches

Arno Tuinebreijer
Noord Brabant

Guus van Acker
Zuid - Oost Nederland

Jesper van der Putte
Zuid-Holland 

Demian Burgenik

Gelderland

Hilbrand Westra
Randstad

Ready for the storm?

Soms pakken dikke wolken zich samen tot 'the perfect storm' . Meestal zijn we daar dan niet op voorbereid en toch zal die storm vroeg of laat zich voordoen. Zeker in levens van vele mannen tenzij ook als ze bij moeders op schoot blijven zitten en hopen dat de storm wel overwaait. Die mannen komen dus nooit echt buiten.

Wat voor mannen creĆ«ren dit soort gezinnen en dit soort type moeders en ook vaders eigenlijk? En wat voor soort mannen levert dat uiteindelijk op voor de samenleving? 

Wil je weten uit wat voor hout je bent gesneden? Doe dan mee met Parcival's Men.

BLIJVEN STAAN

 Zijn we in staat als het erop aankomt om te blijven staan? Weten we wanneer een ander donkere en beschadigde deel onze redelijkheid overneemt en ongecontroleerd onszelf en anderen schade toebrengt? Waar zit gestapeld verdriet of onverwerkte rouw?

Are you a lover or a warrior, a king or a clown, the sage or the wildman, the child or the adult?