Parcival's Young Men

tweede helft 2023

"Wie naar buiten kijkt droomt,
wie naar binnen kijkt ontwaakt."
Carl Jung

De vrouw is, de man wordt gemaakt

"Maar wat is een man? En hoe word je er één?"

Rituelen om de jongens de overgang naar volwassen man te laten maken waren vroeger wijdverspreid en worden in stammengemeenschappen nog uitgevoerd. Het doel van deze zogeheten initiatierituelen is om de identificatie van jongens met hun moeder te verbreken en een stap te zetten naar identificatie met de vader(figuur). Dat die rituelen nodig zijn, toont misschien al aan dat de overgang naar volwassenheid voor mannen misschien niet vanzelf gaat. 

 

Bij meisjes wordt de overgang naar volwassenheid gemarkeerd door de eerste menstruatie, waarmee haar identiteit als vrouw bevestigd wordt. In zekere zin zouden we kunnen zeggen, “de vrouw is, maar de man moet worden gemaakt”. 

Maar wat is dan de definitie van een volwassen man? En hoe word je er één?

 

Voor de duidelijkheid, we hebben het hier over emotionele volwassenheid. De fysieke volwassenheid, ja dat gaat uiteraard vanzelf. Maar een man die niet emotioneel volwassen wordt, blijft maar een kind. En een kind in het sterke lichaam van een man, dat kan heel destructief worden. Voor de man zelf en voor zijn omgeving. Zowel naar andere mannen als naar vrouwen.

Iemand die niet het stadium van echte volwassenheid bereikt, kan moeite hebben met focus, keuzes maken, een doel bepalen, en zal over zijn eigen en andermans grenzen gaan. Hij zal anderen de schuld geven van alles wat er niet lukt. 

Aan het einde van zijn leven zal hij zich misschien afvragen “was dit het dan?”.

 

Terwijl een man die volwassen is geworden, die vol in zijn mannelijke kracht staat, die is een steunpilaar voor zijn omgeving. Die geeft ruimte aan zichzelf en anderen om zich te kunnen ontplooien. En die blijft staan als het echt moeilijk wordt. 
 Want zeg nou zelf, soms komt er gewoon een hoop shit op je af. 

 

Jongens hebben vaderfiguren en andere mannelijke rolmodellen nodig om zich te kunnen identificeren als man. Door die identificatie ontwikkelen ze eigenschappen als doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid, moed en broederschap. Deze identificatie is een belangrijke stap in het volwassen worden. 

 

Vroeger was die omgang met de mannelijke rolmodellen meer vanzelfsprekend, als jongens mee werden gestuurd om te werken op het land of maanden meevoeren op een boot. In onze huidige samenleving is dit niet meer vanzelfsprekend. 

 

Parcivals Young Men wil een plek bieden om het proces naar volwassenheid te begeleiden voor jonge mannen tussen de 14 en 21 jaar. Veel mannen die aan de mannentraining van Parcivals Men hebben meegedaan zeiden: “had ik dit maar 20 jaar eerder geweten!”. 

Maar vergis je niet, de man dient zijn donkere kanten te kennen, om van daaruit zijn licht te kunnen laten schijnen. Dat betekent diepgaand zelfonderzoek en het aangaan van fysieke, emotionele en mentale uitdagingen. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar wij bieden je een veilige omgeving, omgeven door broeders, om je eigen mannelijkheid te laten zien.

(De trainers van Parcival's Young Men hebben zelf ook aan de man-trainingen deelgenomen en zijn opgeleid door Hilbrand Westra. De titel en de tekst hierboven zijn geïnspireerd door het boek 'Afwezige vaders, verloren zonen' van Guy Corneau.) 

Data

Er wordt hard gewerkt om de definitieve data te bevestigen. De verwachting is dat er twee trainingsweekenden zullen plaatsvinden in september en november 2023. Heb je al interesse of vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Locatie

De locatie volgt. Centraal Nederland.

Kosten

De kosten volgen. 

We zullen, onder andere, gebruik maken van:

- Emotioneel-lichamelijk werk 
- Systemisch (trauma)werk
- Opstellingsmethoden en presentie technieken
- Emotioneel lichaamswerk en meditatietechnieken
- Existentiële filosofie

bij de Poort

Bij de poort laat je de wereld achter je die je kent. Je gaat een andere wereld binnen voor twee keer twee dagen. Je irritatie-en allergiegrenzen zullen op de proef worden gesteld. We gaan kijken waar je de neiging hebt om te lijden of te leiden en waar je geduld of ongeduld zult laten zien. Succesvol teamwork valt of staat met Together Everyone Achieves More. Maar welke positie neem jij in en welke rol speel jij op momenten van onverwachte gebeurtenissen? Dit en meer ondervind je tijdens Parcival's Young Men. 

Aansprakelijkheid

In verband met 'high risk-high output'  momenten tijdens de training, vragen we van deelnemers dat ze zich bewust zijn van deelname aan een training dat een hoog emotionele transformatie tot gevolg kan hebben. Tevens zitten er uitdagende fysieke onderdelen bij. Niemand is verplicht hieraan mee te doen en deelname is voor eigen risico van de deelnemers. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor blessures of anderszins. 

Guus van Acker

hoofdtrainer

Guus heeft een technische achtergrond en jarenlange ervaring in de industriële machineontwikkeling; zowel als ontwikkelaar als leidinggevende. Het leiding geven en de diverse opleidingen in persoonlijke- en bewustzijnsontwikkeling hebben hem inzicht gegeven in ontwikkelprocessen bij mensen. Het zakendoen over de hele wereld heeft een bijdrage geleverd aan zijn vermogen zich in te leven in andere (bedrijfs)culturen. 

Binnen zijn eigen leven heeft Guus ervaren hoe belangrijk het is om als man te kunnen (gaan) staan voor wie je bent en wat je te bieden hebt. Dat het cruciaal is om een rolmodel te kunnen zijn wanneer het erop aan komt, wanneer je als man en als vader wordt aangesproken om je kracht als een echte man in te zetten. Het is waardevol en noodzakelijk dat jonge mannen kunnen leren en ervaren wat de kracht van echte mannen is. 

Co-trainers

Thijs Copini

Tekst over Thijs.

Jesper van der Putte

Tekst over Jesper.