PARCIVAL

A king Arthur story

Van jongen tot ridder

Het verhaal van Parcival is in een belangrijke parabel voor elke man in zijn ontwikkeling. Het gaat over een kind dat door zijn moeder weg gehouden wordt van de wereld der mannen. Zijn moeder Herzeloyde baarde Parcival toen zijn vader overleed op het slagveld. Daardoor had nauwelijks contact met de buitenwereld. Op een dag komt ontmoet hij ridder  Karnachkarnanz en besluit na diens verhalen ook ridder te worden. 
Zijn moeder probeert hem nog tegen te houden en geeft hem narrenkleding mee zodat hij aan het hof wellicht wat wordt ontzien. Daarna volgt een lange weg (queeste). Op zijn tocht om de ultieme ridder te worden klopt hij bij Koning Arthur aan en verzoekt hem om toe te moge treden tot de ridders van de Ronde Tafel. Maar Koning Arthur wijst hem in eerste instantie af. Na een tijd van beproevingen en zich te laten kennen als een betrouwbare metgezel van de overige ridders staat Arthur hem toe aan de ronde tafel plaats te nemen.

Om tot zelfinzicht te komen als man heb je ook vele beproevingen te ondergaan. De meesten willen dat het liefst alleen doen. Maar het vinden van de heilige graal verloopt via ontdekkingen en beproevingen. Het is de onontkoombare weg van zelfonderzoek die je uit balans kan brengen, maar verstandige mannen zoeken mannen op die het pad al eens eerder zijn gegaan. Zij kunnen dienen als een gids op de soms duistere momenten van de reis.
Samen met deze mannen kun je ervaren hoe het is om verdieping te zoeken en wellicht jouw betekenis te vinden in dit leven. E.e.a. gaat niet zonder je twijfels, zorgen en angsten onder ogen te komen. Het zwaard, schild en de graal zijn geen tekenen van relieken uit de oude tijd, maar symbolen van grote waarde. Juist ook voor deze tijd. En om die te bemachtigen en te mogen dragen en te behouden, is een MAN nodig.

Opdat ik u bescherme

Het beeld van Sint-Joris en draak spreekt menigeen aan, maar waarschijnlijk is het een kettingverhaal opgebouwd uit mythische overleveringen. Door de eeuwen heen werd Sint-Joris beschouwd als beschermheilige van kruisridders waaronder Richard Leeuwenhart.

De oudste verwijzing naar Sint-Joris (Saint Georges) komt ergens uit 275 en 285 (AD). Joris  zou zijn geboren in een christelijke familie in Lod in de toenmalige Romeinse provincie Syrië in Palestina. Zijn vader kwam uit  Cappadocië, zijn moeder uit Palestina. Zijn vader, een officier in het leger, stierf toen Joris nog jong was. Als volwassene werd Joris militair en hij bracht het tot officier in het leger van Diocletianus. Toen deze een decreet uitvaardigde waarin de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde Joris aan de vervolging deel te nemen, en verklaarde hij zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus hem vermoorden. 

Waarom hebben we dit verhaal opgenomen in ons werk. Allereerst omdat het parallellen vertoont met Sint-Joris en omdat we mannen willen leren soms voor een belangrijke (principiële) zaak te gaan staan en deze desnoods met hand en tand te verdedigen. En dit wellicht met het ultieme offer te bekopen, de (figuurlijk) dood. De hoogste altruïstische daad.

Het is geen riddertje spelen

We zijn meer dan een groepje experts. We zijn een familie van gelijkgestemden en we gebruiken onze passie en wat we kunnen om echt een verschil te maken.


Dat vragen we ook van de deelnemers en het is geen eenvoudig vermaak zodat we riddertje kunnen spelen. We gebruiken het aloude ridderschap als een metafoor om in de wereld te staan en ons deel op te eisen alswel wat ons lief en dierbaar is te beschermen. Maar waar te beginnen als we onszelf niet van waarde achten?

Daarom organiseren we elk jaar weer een meerdaagse voor mannen die zichzelf durven te laten zien en dienstbaar willen en kunnen zijn voor hun geliefden en hun naasten. Daarom hebben we niet minder, maar juist meer, ware ridders nodig.

er is altijd een verhaal over vaders en zonen

We zijn er meestal niet zo mee bezig, maar de wijze waarop een vader voor zijn kinderen zorgt bepaalt later voor een groot deel hoe zijn kinderen in de wereld staan. Zijn die op volwassen leeftijd nog steeds op zoek naar de moeder of de vader of hebben ze die ten volste genomen?