Testimonials

"Quote"
Naam

Ervaring

 

 Vertrouwen van en in mannen wordt door mannen vaak getoetst door de ervaring.
Hoeveel kun je aan, kun je blijven staan als het pijnlijk wordt en kunnen we erop aan dat als het spannend wordt, dat je er dan ook nog bent. Want soms hangen onze levens, en die van anderen, af van deze kwaliteiten in de man.

Eigenaarschap | Verantwoordelijkheid | (afgestemde) Actie 

Tijdens de twee weekenden in 2019 heb ik eindelijk mogen ervaren wat man-zijn inhoudt. 

Het is nu een plek waar ik telkens naar terugkeer. Onder begeleiding van Hilbrand en Emile is het voor mij glashelder geworden waar het wringt in mijn persoonlijke man zijn. Door te werken met systemische rituelen heb ik de dood in de ogen gekeken en ben ik met een innerlijk deel geconfronteerd dat nodig wakker moest worden. Het heeft iets dieps in mij bewogen wat tot op vandaag nog zijn doorwerking heeft. Zodra je aan het weekend begint snap je hoe belangrijk het werk is. Er valt iets op zijn plek. Dit is precies het mannenwerk dat nodig is in een maatschappij waar we uit verbinding zijn geraakt met wie we ten diepste zijn.

Elias Simonse 

In 2019 heb ik deelgenomen aan de twee weekenden, waarin ik op diverse manieren, fysiek en mentaal, heb ervaren hoe ik als man de uitdagingen in mijn leven tegemoet trad. 

Ik heb inzicht gekregen hoe ik mezelf en mijn omgeving (soms) tekort deed door mijn mannenenergie in te houden: huiverig om de kracht die erin schuilt ten volle in te zetten. Het is bijzonder om aan den lijve ervaren hoe het voelt om als man voluit te gaan voor je doel, je idealen, je missie in je leven. Om te ervaren dat mannen elkaar kunnen stimuleren en corrigeren, krachtig en effectief is fijn.


Het bijzondere is, dat ik dit samen met mijn zoon heb mogen ervaren. Dat maakte het extra rijk en waardevol; onze relatie is er verder door verdiept.

Dankzij deze weekenden zie ik hem niet alleen als zoon, maar meer nog als een man

Guus van Acker


Blijven wanneer het spannend wordt. Dat is de kunst. En welke plek neem ik dan in?

Voordat ik deelnam aan de weekenden in 2020 was ik iemand die vooral leefde via “mijn hoofd”. Via mijn ratio bepaalde ik mijn plek. In zekere zin ging dat goed - mede omdat ik een snelle denker ben die goed kan beargumenten en redeneren. Door mijn deelname aan Man20 heb ik ontdekt en ervaren hoe veel krachtiger en fijner het is als je niet alleen mentaal maar ook emotioneel en lichamelijk je plek als man inneemt.  Wat je ervaart en doorleeft tijdens deze dagen gaat ver voorbij aan wat je met woorden kunt uitleggen. 

Het is prachtig deze ontwikkeling samen met andere mannen te ervaren. Je wordt uitgedaagd je grenzen te verkennen - er zelfs over heen te gaan en dan toch nog te blijven staan.

Zoals veel andere mannen dacht ook ik dat man zijn iets individueels is en dat je vooral een echte man bent als je zelf je boontjes dopt. Niets blijkt minder waar te zijn. Het is een prachtige ervaring te ontdekken dat andere mannen vergelijkbare uitdagingen hebben. Het leert je dat je niet een lonely wolf hoeft te zijn. De dagen brengen je broederschap waardoor je samen sterk staat. 

Arno Tuinebreijer

Er is in mij voorgoed iets verschoven tijdens de weekenden in 2022 en Parcival's Men Return. Mijn mannelijke stevigheid en rust voelt doorleefd en stroomt moeiteloos.

Als zoon van een emotioneel afwezige vader en een om aandacht vragende moeder, heb ik vooral geprobeerd om het hen naar de zin te maken. Ik wilde laten zien dat je het leven ook positief en in harmonie met elkaar kan leven. Ik heb hard gewerkt om erkenning van mijn vader te krijgen en heb die erkenning later gezocht in mijn werk bij de landmacht. In mijn streven om gezien te worden, verloor ik mijn eigen behoeften uit het oog. Ik plaatste mijzelf in dienst van de ander.

Nu ik weer contact heb met wat belangrijk voor mij is, leef ik mijn eigen leven. Ik maak keuzes op basis van mijn gevoel en blijf dicht bij mezelf. Ik sta weer op eigen benen en dat nodigt de mensen om mij heen uit dit ook te doen. Mijn impliciete verwachtingen en voorwaardelijkheid heb ik los kunnen laten. In het contact met anderen ervaar ik daardoor meer verbinding en gelijkwaardigheid. Deze ontwikkeling is onbetaalbaar waardevol voor mij en dat gun ik jou ook. Ik kijk er dan ook naar uit om met elkaar aan de slag te gaan. 

Jeroen Duijster

Ik ben als man geboren. Dat is wat tegen mijn moeder en vader is gezegd:
"U krijgt een jongetje, hij heeft zijn ballen laten zien."

Zijn de ballen van de man, de conditie om man te zijn? Dat weet ik niet en wil ik graag buiten deze maatschappelijke discussie blijven. Wel kan ik je zeggen dat ik door de jaren heen honderden bomen geplant, stenen, meertjes en palen verplaatst heb. En natuurlijk ook mijn best gedaan om er in- en tegenaan te plassen. Maar wat is man-zijn? Hoe is het om in deze tijd man te zijn? 

Elke land en plek heeft een andere relatie tot het man-zijn. Ik kom uit Patagonia waar ik in de bergen kon jagen of vuur maken, Niet zoals in Amsterdam waar je een flat white met soya melk kunt bestellen bij de koffiecorner. In beide situaties vergt het van de man een relationele verhouding met de omgeving  te vinden en de contextuele geschiedenis met de situatie waardoor hij juist kan handelen.

Als ik in de diepte van de ogen van mij meesters, broers en collega's kijk, vind ik daar vaak de kans om mijn man-zijn te ontmoeten en mij daarin te (h)erkennen. Man zijn is voor mij een zoektocht naar het (her)vinden van de unieke kwaliteit in  gemeenschap met mannen en vrouwen in de wereld. Mannen als deel van het kwetsbare bestaan dat leven heet.

Demian Burgenik

Met je voeten stevig op de grond, de geest helder, samen met de mannen naast je, dat is iets prachtigs. Maar het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad voordat ik daar daadwerkelijk stond.

 

Ik kom graag in de bergen, en daar voel ik me nogal een mannetje. Maar in Nederland thuis en op de werkvloer… daar was ik vol onrust, afgunst en zonder richting. Angst om mezelf te kwetsen, angst om de mensen om me heen te kwetsen, bang om iets te verliezen, bang dat m’n moeder mij niet meer lief vond… Genoeg redenen om mezelf in te houden en mijn mannelijke energie voor me te houden. Tot het besef kwam dat ik mezelf, mijn omgeving en het leven daarmee tekort schoot.

In je mannelijkheid staan is iets prachtigs, en iets vreselijks. Waarschijnlijk heb je je nog nooit zo helder, beschikbaar en verbonden gevoeld met jezelf en de ander. En dat gevoel is het alleen al waard om voor te vechten. De andere kant is dat de belangen waar je om strijd waarschijnlijk nog nooit zo hoog zijn geweest. Dat er aspecten als verantwoordelijkheid en verduren om de hoek komen kijken. Dat is helemaal niet zo leuk. En toch; mijns inziens wordt het leven pas echt interessant wanneer je spreekwoordelijk je kloten op tafel legt en de kans bestaat dat ze er afgehakt worden. En het mooie is: daarin ben je niet alleen! 

Thijs Copini

Niet zo heel lang geleden had ik een angst voor de dood. Als ik voor mijn dood niet iets wezenlijks gepresteerd heb, heb ik mijn kostbare tijd op aarde dan niet vergooid? En wat is dan iets wezenlijks? En hoeveel tijd heb ik eigenlijk nog? 

 

Ik was wel bezig met spiritualiteit in een poging iets van het leven te begrijpen, maar er miste nog een dimensie. Tijdens mannentrainingen heb ik die dimensie gevonden. Opeens zag ik in dat ik niet meer kon wegvluchten van mijn verantwoordelijkheden. 

 

De weg van de man is geen gemakkelijke. Die is rauw, soms duister en rakelt oude pijnen op. Het is ook een weg die je gezamenlijk moet lopen, met broeders die dezelfde  zoeken, of die je zijn voorgegaan. Maar de beloning, dat wat het oplevert, is gigantisch. Door je plek als man in te nemen floreer je zelf, en kunnen je naasten dat ook doen. 

 

Inmiddels ben ik niet meer bang dat ik het leven aan me voorbij laat gaan. Door de zoektocht naar mannelijkheid, heb ik ook mijn bestaansrecht gevonden. 

Jesper van der Putte

Zaken zijn best verwarrend als het gaat over man zijn.

 

Wie zijn èchte mannen? Obama, Trump, Poetin, Dalai Lama, Bezos? Wat is de verhouding van  

kracht en kwetsbaarheid, leiden en volgen, doorgaan en veranderen, die eigen is aan een èchte man? Met deze vragen ging ik de weekenden van 2020 in.

 

Het antwoord was verrassend. Ga de ervaring aan een voel wat het voor JOU betekent om man te zijn. Via een reeks van gevarieerde oefeningen (outdoor, indoor, kracht, contemplatie, duo uitwisseling, groep testimonials) kwam ik bij de kern van mijn man-zijn en wat mij daarin stuwt en belemmert. Voor mij, en zo bleek voor veel broeders,  is de essentie van man-zijn het leren omgaan met de intensiteit van het leven en te blijven staan (beschikbaar zijn!) wanneer geconfronteerd met angst, woede, verdriet, afwijzing en eenzaamheid…

Door inzicht te krijgen in mijn verleden, men relatie met mijn vader, moeder en familiesysteem en de blokkades daarin door te pakken kwam ik in contact met mijn stroom van mannelijke levenskracht die toelaat er te zijn in elke situatie. Dit te mogen ervaren in een groep waar veiligheid en broederschap écht voelbaar is, is zondermeer ‘life-changing’ en een duurzaam geschenk voor mezelf, mijn gezin, familie, vrienden en organisaties die ik leid. Bedankt! 

Jochen Roef

Andere deelnemers

Vrouwen over deelnemers

"Intensief, louterend, krachtig en bijzonder waardevol."

"Eindelijk, na 48 jaar, ga ik mijn plek innemen."

"Don't try this at home."

"Ik kan het iedere man aanraden."

"Nog nooit zoiets meegemaakt."

"Ik dacht eerst: Waarom zou ik?
Maar nu: Dit had ik niet willen missen."

"Hilbrand is een grootmeester in zijn vak:
Puur, integer, raak en echt! Ik heb ware levenslessen mogen aanschouwen en ervaren."

"Als je de ballen ervoor hebt, ga je het ervaren."

"Beste mannelijke empowering life event waar ik op had durven hopen. Ik zou het iedere man toewensen  hier doorheen te gaan."

"Best gedragen training die ik ooit heb ervaren. De trainers zijn super."

"Diepgaand, intens, transformerend, confronterend, verhelderend, inzichtgevend, verbindend."

"Ik heb het echt
gevoeld. Soms wel heftig. Mooi om met mannenbroeders samen te zijn."

"Ik had er wel bij willen zijn om te kijken wat jullie daar doen."

"Wow, wat is daar gebeurd?"

"Hij is meer gaan staan."

"Eindelijk is hij er..."

"We zijn jullie als vrouwen dankbaar."

"Moedige mannen, wat doen jullie toch mooi werk."

"Zo fijn als de man weer man mag zijn."

"Het voelt ontoereikend om woorden te geven aan mijn ervaring. Ik was en ben er diep van onder de indruk. Respect voor jou en de andere begeleiders dat jullie dit mogelijk maken en wat het vraagt van jullie. Bewondering voor de bereidheid van de mannen om het beter te krijgen voor zichzelf en daarmee voor anderen."

"Het is zo nodig, dat ik zou willen dat meer mannen dit aandurven."